„Zabłąkaliśmy się w matniach systemów operacyjnych, ponieważ one nie rozumieją ani siebie, ani nas. Ostatecznie okazuje się, że operującego pojęciami systemu, a zatem rozumu, nic nie potrafi na razie w pełni zastąpić.”

Stanisław Lem

Centrum Sztuki IMPART, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

Wdrożony System: Symfonia Finanse i Księgowość Forte (5 stanowisk),
Osoba Kontaktowa: Alicja Janowska (Główny Księgowy).

Cechy charakterystyczne:

 1. Mechanizm przeksięgowania naliczonego VAT dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w oparciu o własne procedury przeksięgowań bezpośrednio ze źródłowych dokumentów księgowych w relacji 1-1,
 2. Gromadzenie kosztów i przychodów imprez poza planem kont na tzw. Kontraktach
 3. Opracowanie raportów wyników finansowych poszczególnych imprez w oparciu o własne procedury rezydentne SQL oraz VBA Excela z zastosowaniem obiektów ADO,
 4. Rachunki Wyników w układzie porównawczym i szczegółowym wg typów działalności z zastosowaniem biblioteki funkcji Analiz Finansowych Premium,
 5. Mechanizmy kontroli poprawności propagacji kosztów i przychodów imprez do kontraktów oraz księgowań zakupów dotyczących sprzedaży mieszanej z wykorzystaniem własnego Projektu VBA w Systemie FK Forte.

Oficyna Wydawnicza UNIMEX, ul. Skarbowców 85b, 53-025 Wrocław

Wdrożony System: OT SSV Simple w części dotyczącej wysyłki książek,
Osoba Kontaktowa: Zdzisław Jędruszczak (Informatyk).

Cechy charakterystyczne:

 1. Podczas wystawiania Faktur VAT i Pro Forma można uruchomić procedury VBS zbierające dokumenty do wysyłki,
 2. Odrębna Aplikacja (VB6) umożliwia ważenie i kontrolę poprawności wagowej ( waga książek i opakowań - tolerancja < wagi rzeczywistej < waga książek i opakowań + tolerancja) i kosztowej (zgodność opłat pocztowych z taryfikatorem), drukowanie Etykiet Adresowych oraz Adresów Pomocniczych oraz Pocztowych Książek Nadawczych. W przypadku Przesyłek Pobraniowych oraz Listów Poleconych drukowany jest dodatkowo Barcode UCC/EAN-128,
 3. Komponent ActiveX DLL wywoływany ze skryptu VBS prezentujący drzewo alokacji dokumentów w Systemie SSV począwszy od zamówienia poprzez faktury Pro Forma lub WZ-tki, a skończywszy na fakturze VAT. Opracowanie wynikało z niestandardowych rozwiązań ograniczających wbudowane funkcje systemowe
 4. Raporty w Infomakerze i Crystal Reports do drukowania etykiet, naliczeń honorariów autorskich, kopert adresowych C5, C6 i innych potrzeb.

Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA, ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

Wdrożony System: Finanse i Księgowość YUMA (wersja dla DOS),
Osoba Kontaktowa: Maria Biel (Główny Księgowy).

Cechy charakterystyczne:

 1. Opracowanie programu przeksięgowań z kosztów rodzajowych na kalkulacyjne w Turbo Pascalu grupującego koszty działalności podstawowej na podstawie analityki – stanowisk kosztów,
 2. Przeksięgowania kosztów ogólnych na poszczególne pozycje kalkulacyjne (kierunki studiów) na podstawie klucza podziałowego wielkości sprzedaży,
 3. Raporty Wyników odrębnie dla każdego kierunku studiów.

Wdrożony System: Płace YUMA (wersja dla DOS),
Osoba Kontaktowa: Lila Nadolska.

Cechy charakterystyczne:

 1. Grupowanie list wynagrodzeń dla potrzeb księgowych bezosobowego funduszu płac na podstawie centrów kosztów wprowadzanych do poszczególnych kart pracy,
 2. Naliczanie wypłat z tytułu godzin dydaktycznych dla których przysługuje 50% koszt uzysku.

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 73 A, 51-124 Wrocław

Wdrożony System: Heterogeniczna Sieć Strukturalna,
Osoba Kontaktowa: Barbara Raziuk (Dyrektor).

Cechy charakterystyczne:

 1. Plan i wykonawstwo sieci strukturalnej kategorii 5e (okablowanie w rynienkach, szafy krosownicze, gniazdka natynkowe, urządzenia aktywne sieci),
 2. Administracja Novell Netware i Windows for Workgroups