Zlecenie Czas Realizacji Miejsce Wykonania Prac
Wrocław Poza Wrocławiem
Usługa Dojazd Usługa Dojazd
Wdrożenie, Szkolenie, Konsultacje do 3 godz. 150 zł - 210 zł 0,9 zł/km
powyżej 3 godz. 50 zł/godz. - 70 zł/godz. 0,9 zł/km
Programowanie do 6 godz. 240 zł - 240 zł 0,9 zł/km
powyżej 6 godz. 40 zł/godz. - 40 zł/godz. 0,9 zł/km
Serwis czas reakcji w dniu zgłoszenia 100 zł/godz. - 100 zł/godz. 0,9 zł/km
wizyta umówiona do 3 godz. 150 zł - 210 zł 0,9 zł/km
wizyta umówiona powyżej 3 godz. 50 zł/godz. - 70 zł/godz. 0,9 zł/km

© Copyright 2007, Piotr Jedynak

„Racjonalizm dnia dzisiejszego jest modą, a nie metodą, i cechuje go cała powierzchowność mody […]”
„Pod koniec dziewiętnastego wieku zapanowało powszechne przekonanie, że właściwie wszystko zostało już w gmachu rzeczywistości odkryte i trzeba teraz, pozamykawszy okiennice sporządzić tylko spis rzeczy. Gwiazdy poruszają się według tegoż rachunku co części maszyny parowej, nie inaczej jest z atomami i tak dalej, aż do doskonałego społeczeństwa, zbudowanego jak pałac z klocków. W naukach ścisłych dawno pogrzebano te optymistyczne, naiwne hipotezy, ale w racjonalizmie dnia codziennego wegetują nadal. Tak zwany zdrowy rozsądek polega na programowym niedostrzeganiu, przemilczaniu bądź wyszydzaniu wszystkiego, co nie pasuje do dziewiętnastowiecznych konwencji ‘świata do końca wytłumaczalnego’. Tymczasem na każdym kroku możesz spotkać zjawiska, których struktury nie pojmujesz i nie pojmiesz bez użycia statystyki.”